www.geheichnis.de

 

 

impressum  

Hella Dezembadaach

Enn Komisch Licht
Issett heit
Va Dezemba se hell
Va de Winta se weit
Da Blick
Weit weg vum gr in gr!
Da Himmel bl
De Sunn ganz n
De Klt schnell vagess
Awail dann dappa noch
Geschenka kaaf
Enn Lichtchin gebrennt,
Vunn de Pltzja schunn gess;
Unn gemaach
am hellen Dezembadaach
aan de Zeit
gar nimmeh gedenkt! 

Patrik H. Feltes, gen. Veltz

 

kontakt(at)geheichnis.de

 Patrik H. Feltes