www.geheichnis.de

 

 

impressum  

Ooschtagruu▀ 2012

Vunn herzen kummt enn ooschtagruu▀
soll glick unn freid eich bringen.
Da herrgott leewt un iss bei uus,
datt givt uus kraft unn bescht gelingen
v˛a alles watt im j˛˛a l˛˛ kummt,
da▀ mat aach alles fertichbringen.

Patrik H. Feltes, gen. Veltz

 

kontakt(at)geheichnis.de

ę  Patrik H. Feltes