www.geheichnis.de

 

links

impressum  

Da Jeesus ufferschdann

Ostern 2020

 

Da Jeesus
Ufferschtann:

Datt zeicht uus aan
De Siejesfaahn
Unn dicht dabei
En Ooschdalamm!

Da Jeesus
Ufferschtann:

Soo fangdet eewich
Leewen aan
Fòa deen,
Woot klaawen kann!

Da Jeesus
Ufferschtann:

A hott gewies sich
Seinen Leit
Unn weidaginn en Schtick
Vunn Eewichkeit

Da Jeesus
Ufferschtann:

Watt fängken ma
Heit lòòdamit
Noch aan?
Ma ginn
Im Leewen
Uus en Sinn
Unn watt ma duun
Unn alles watt
Ma fängken aan
Hat Hand unn Fuss
Is gudd, kään Muss!
Datt helft uus dann
Et Leewen bessa draan
Vunn Aanfang aan,
Wenn geehn ma soo
Uff SEINA Baahn!


patrik h. feltes gen. veltz

kontakt(at)geheichnis.de

©  Patrik H. Feltes