www.geheichnis.de

 

 

impressum  

weinachten

de lichta danzen
im dezembareen
vunn de schaufinschdan
direkt in de puddeln
uff da schtr
unn willen uus vazeelen
dass weinachten iss!
doch dva hamma k zeit
unn k ruh m!
va datt noch richtich se bekppen,
mit ma nomoll kind sinn,
vunn va aanfnken
unnen gefiel hann
fa die richtich hmlichktt
vunn weinachten unn da zeit dava.
Villeicht kannen ma datt
j doch noch irjenswo annaschd innfnken
unn datt ganz geduu unn zeich
wo m sowwisoo neischt bringt
nfach aach moll lossen,
datt wa doch eppes, odda?

Patrik H. Feltes, gen. Veltz

 

kontakt(at)geheichnis.de

 Patrik H. Feltes